SLM08 Ntchito zankhalango

Dzaka za mma 1970 nkhalangozi zinakumana ndi vuto la ng’amba:Mitengo yambiri inapululuka. Koma posachedwapa, Mvula yayamba kugwa kuphatikizapo khama la anthu komanso a mabungwe, nkhalango zozalidwa zabweleramo.Padzana, panali malingaliro ochepa pa zifukwa zomwe alimi amasamalira mitengo.Mwasiku ano anthu akutha kuyamikira kufunika kwa zinthu zachilngedwe ndinso phindu pachuma

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 years ago
Duration
8:20
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam