Kumalana na tumbozi twa mu mphangwe

Wasesenye wakukoma mbozi za mu mphangwe, chomene usange palije nyelele. Mungakoma tumbozi utu pakupopera na maji mwankhongono. Poperani mankhwala ghakuwawa kufuma ku mahamba ghakusazga na maji panji matuzi ghang’ombe. Ntheura, sungunulani sopo namaji nakusagza na mafuta gha neem kuti ghamate makola ku tumbozi utu. Mankhwala ghanyake ghachilengiwa ghakukwaniska kukoma tumbozi mu mphangwe.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
10:49
Produced by
MSSRF