విత్తన మడులలో కీటక వలలు

మొలకల  చిన్న కొమ్మలను నమిలే మిడతలు మరియు నత్తలు  యే మడికైనా  పెద్ద సమస్య కావచ్చు. గొంగళ్ళు కూడా  మిరపకన్నా  అధికంగా తమోటాలు మరియు క్యాబేజి పంటను నష్టపరుస్తాయి. పంటలను కాపాడేందుకు రైతులు పురుగులమందులను వాడుతారు.  కానీ, అవి  ఖరీదెక్కువే కాకుండా, అవి రైతులకు, వాడకందార్లకు మరియు పర్యావరణానికి  చాలా ప్రమాదకరం . కాబట్టి, మడుల మీద వలలను పరచి  మొలకలను కాపాడుకోవచ్చు.మొలకల  చిన్న కొమ్మలను నమిలే మిడతలు మరియు నత్తలు  యే మడికైనా  పెద్ద సమస్య కావచ్చు. గొంగళ్ళు కూడా  మిరపకన్నా  అధికంగా తమోటాలు మరియు క్యాబేజి పంటను నష్టపరుస్తాయి. పంటలను కాపాడేందుకు రైతులు పురుగులమందులను వాడుతారు.  కానీ, అవి  ఖరీదెక్కువే కాకుండా, అవి రైతులకు, వాడకందార్లకు మరియు పర్యావరణానికి  చాలా ప్రమాదకరం . కాబట్టి, మడుల మీద వలలను పరచి  మొలకలను కాపాడుకోవచ్చు.

Current language
تيليجو
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
11:35
Produced by
Agro-Insight