కూరగాయలలో వేరుముడి నెమటోడ్డ్ల నిర్వహణ

నెమటోడ్లు  మట్టిలో , వివిధ పంటల వేర్లలో, కలుపులో  దాగియుండే  భయంకరమైన  క్రిములు. వీటిని నియంత్రించడంకంటే  నివారించడమెంతో సులభం.  దీని రహస్యం :  ఆరోగ్యమైన  మొలకలను పెంచడం, చేనులో మరియు వాటి దరిదాపుల్లో నెమటోడ్ల మూలాన్ని నాశనం చెయ్యడం, , నెమటోడ్ నిరోధక మొక్కలను  మార్చి పండించడం  మరియు ఇతర చేన్లనుండి నెమటోడ్లను తీసుకురాకపోవడం. దక్షిణ బెనిన్ రైతులు మనకు ఈ రోగ నివారణ విధానాలను చూపిస్తున్నారు.

Current language
تيليجو
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
15:42
Produced by
Agro-Insight