Mkhə nəŋkɔ́ mtɔ nə́ gwya tsə́

Mmə́yaʼ pú a mtətâʼ bə́ kwaʼ pəpɔ́p gwyatsə́ tə tíŋnyə̂ síŋ ó lə pə́ wə́, nə̂kə́lə́ wâp mpfaə́ pó mshʉɔ́ tsə́. Ba mcwəcwə̌ fíŋ nə́ pɔ̂p mhʉɔ̌tsə́, daʼgaə́ gɔ́m teʼ gɔ́m nə́ tomâtə gə́ shû tə shyə́ nə́ sɔ́k. Boʼyɔ̂m pətsʉ́ʼcâʼ fə hwə pɛstisîdə nə́ bɔ́mtə́ pótsə̂. Hwə̌ nə̂ tʉɔ ŋkáp bíŋ bə́ taʼ ywə̂ cwəpuŋ nə́ nə̂ntʉɔ pətsʉ́ʼcáʼ, pəpfaə́jap ba nə́ gèŋnyə̀. Pə́ po lə̂ khə nə ŋkɔ́ mtɔ nə́ bɔ́mtə́ gwyatsə̂ mɔ́.

Current language
غومالا
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
CAMEROUN
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
11:35
Produced by
Agro-Insight