E ni zan kozɛn do hu sin

E ná zan zɛn do hu sìn ɔ́, kozɛn mimɛ e ɖo do lɛ́ e wɛ e nɔ ɖi dó domɛ̀ ɖo nǔ e e do lɛ́ e kpa bo nɔ wun sìn gɔmɛ. GBɔn kozɛn ɔ́ sín dovi lɛ́ mɛ̀ ɔ́, sìn ɔ́ nɔ́ kun kaka yi mɔ atinɖɔ lɛ́. Atin lɛ́ ɖo sìn ɔ́ xwi nu wɛ dɛdɛ dɛdɛ ɔ́, sìn ɔ́ nɔ ɖo kunkun sín zɛn ɔ mɛ wɛ. Enɛ ɔ́, sìn e sín hudo wɛ atin lɛ́ ɖo e pɛ́ɛ́ jɛn zɛn ɔ́ nɔ na yě.

Current language
فون
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
13:24
Produced by
Green Adjuvants