Trồng băng cỏ chống xói mòn

Các hàng rào cỏ trên đường đồng mức sẽ giảm tốc độ nước chảy xuống dốc và tạo điều kiện cho nước thẩm thấu.Chúng cũng cho phép các phần đất và dinh dưỡng đã bị rửa trôi có thể đọng lại phía trên hàng rào.Bà con có thể trồng nhiều loại cỏ khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu của bà con cũng như loại cỏ có sẵn trong vùng.

Current language
فيتنامية
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
6 years ago
Duration
12:20
Produced by
Agro-Insight