Kupanga zokometsera ndiwo kuchokera ku soya

Kumadzulo kwa Africa, kuli zokometsera ndiwo zosiyanasiya zopangidwa ku njere za mtengo wa Néré omwe umatchedwanso mtengo wa zombe. Ku Mali, tokometserati timatchedwa Soumbala. Kamba kodula mitengo mwachisawasawa ku chipululu cha sahel, mtengo wa soumbala umasowa komanso ngokwera mtengo. Ngakhale amapezeka koma amayi ena ku Mali apeza njira yina yopangira soumbala kuchokera ku mbeu ya soya.

বর্তমান ভাষা
চীচেওয়া / নায়াঞ্জা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Malawi
Translation funded by
SANE
আপলোড হয়েছে
3 years ago
সময়সীমা
9:57
প্রযোজনা
AMEDD
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists