மண் உடைக்கும் கலப்பை: உருளும் உழவு கருவி

மண் உடைக்கும் கலப்பை என்பது, மர உருளைகளாலும், இரும்பு ஆணிகளாலும் ஆன எளிமையான கருவி. இதனை விலங்குககள் மற்றும் மனிதர்கள் கொண்டு எளிதில் இயக்க முடியும். இது எதிரெதிர் திசைகளில் இயக்கபடுவதால், மண் உலர்ந்து, காற்று உட்புகுந்து அதிகளவு நீரை சேமிக்கும் திறனைப் பெறுகின்றது

বর্তমান ভাষা
তামিল
ব্যবহারযোগ্য ভাষা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
13:35
প্রযোজনা
Shanmuga Priya
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists