Kupanga mafuta a mtedza komanso tokhwasula

Amayi a dziko la Benin akutiwonetsa zinthu zitatu zofunukira: kusankha mtundu wabwino wa mtedza, kutsatira ndondomeko zabwino pokolora komanso kusunga mtedza, komanso kutsatira ndondomeko zofunikira popanga mafuta ndi tokhwasula.

বর্তমান ভাষা
চীচেওয়া / নায়াঞ্জা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Malawi
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
12:04
প্রযোজনা
Alcide Agbangla
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists