தென்னை நார் கழிவு

தென்னை நார் கழிவு  மிகவும் மெதுவாக சிதைகிறது, இது பெரும்பாலும் விவசாயத்திற்கு பயனற்றது என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் நன்கு சிதைந்த தென்னை நார் கழிவு அதன் எடையை விட ஐந்து மடங்கு தண்ணீரை  உறிஞ்சும் . எனவே இதை  மண்ணில் போடும் போது, ​​ தண்ணீரை மிகவும் அதிகமாக சேமித்து  வைத்திருக்கும். தென்னை நார் கழிவிலிருந்து உரம் தயாரிக்க நீங்கள் லிக்னைனை உடைக்க வேண்டும். இதனை நல்ல நுண்ணுயிரிகள் செய்யும்

বর্তমান ভাষা
তামিল
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
14:14
প্রযোজনা
Green Adjuvants
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists