కోళ్ల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే సహజమైన పద్ధతులు

కోళ్ళకు సమతులాహారం పెట్టండి. వాటి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఫీడ్‌లో కొన్ని వెల్లుల్లి లేదా ఉల్లిపాయలను జోడించండి. చేదు ఆకులు పేగుల్లోని పరాన్నజీవులను అరికట్టడానికి సాయపడతాయి. బొప్పాయి పాలు, వక్క, దానిమ్మ తొక్కలతో కోళ్లను డీవార్మ్ చేయండి. కొంచెం సున్నం లేదా  పొడి చేసిన గుడ్డు పెంకులను పెట్టి, కాల్షియం లోపాన్ని తగ్గించవచ్చు. బాహ్య పరాన్నజీవులను అరికట్టడానికి కొల్ల కోళ్లగూట్లో సుగంధపు ఆకుల గుత్తిని కట్టవచ్చు.

বর্তমান ভাষা
তেলেগু
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
13:40
প্রযোজনা
Atul Pagar, ANTHRA
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists