ಮೇವಿಗಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ರಹಿತ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ

ಕಳ್ಳಿಯ padsನಲ್ಲಿ calcium, phosphorus, magnesium  ನಂಥ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ protien ಮತ್ತು fibre ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರುಗಳು ಮುಳ್ಳು ರಹಿತ ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ  ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕಳ್ಳಿಯು ೨೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

বর্তমান ভাষা
কন্নাডা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
9 months ago
সময়সীমা
12:10
প্রযোজনা
Atul Pagar, BAIF
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists