Kukolora chinangwa kwaphweka

Onetsetsani kuti nthaka yanu ndiyachonde ndipo dzalani mbewu zamuguru lanyemba mmunda wanu wachinangwa kuti nthaka ikhake yofewa. Dzalani chinangwa chanu mopendeketsa kuti chiike pafupi. Ndi chipangizo chamakono mutha kukolora mwachangu pogwiritsa ncthito theka la nthawi yomwe munakatenga pozula ndimanja

বর্তমান ভাষা
চীচেওয়া / নায়াঞ্জা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRI
আপলোড হয়েছে
11 months ago
সময়সীমা
10:00
প্রযোজনা
Agro-Insight
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists