Kukolola vikhawu kupusu

Woneseskani kuti dongo linu lili na vundira nakupanda mbewu zamugulu la ntchunga pamoza na mbewu zinyake mwakuti dongo linu libenge lakuvuvumwa. Pandani mbewu mwakupendekeka mwakuti misisi yimerenge pachanya-chanya. Nachilwero chipusu mungakolola luwiro vikhawu vinu.

বর্তমান ভাষা
টুম্বুকা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
FRI
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
10:00
প্রযোজনা
Agro-Insight
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists