ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುವುದು

ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೇಶಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

বর্তমান ভাষা
কন্নাডা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
INDIA
Translation funded by
KGJ
আপলোড হয়েছে
4 months ago
সময়সীমা
8:30
প্রযোজনা
Agro-Insight
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists