Bʉɔ̌ lôʼ mkâpfə́ nə́ mkǒ bəlê pú ɔ̂zhə̀

Mfəfa nê dóʼnyə́ ŋkwá gho mkâpfə́ nə́ giŋ cwəyə tsʉ̂ʼ mim lə. Po pə̂ shə́ŋ nə́ zhyə̂ bə́yə mkâpfə́ kó nə́ ywə̂ yɔ́ dəm ne á, po kwə́nyə thə́pû yɔ́ dəm hwə shʉɔ̂ywə́, jɔ́ bə́yə taʼ və̌ ywə́ pəpɛ kə sə́sə́ á la nə́ pû yɔ́ lə. Po tâmtə mjyə nədóʼ mɔ bə pə́ po tsʉ̂ʼywə́ a pûŋ po pîŋ dzʉ́pe yá kwaʼ pəpúŋ.

বর্তমান ভাষা
Ghomala
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Cameroun
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
2 months ago
সময়সীমা
16:34
প্রযোজনা
Atul Pagar, WOTR
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists