Swɛ̃ɛ su wa su di, dĩanu su swɛ̃ɛ wɛ̃

M̀ba ba sokumɔ nim gɛrèru, yen biru m̀ba sɔ̃na n kà weenɛ bù nim gɛ̀renù seesia ?Bangalàdɛɛsìn gbèe wukòbu ba koo sun sɔ̃ɔsimɔ mɛ̀ ba rà kà yɛɛ tè sɔɔ ba ben yɛnusun swɛ̃̀ɛ sabùwan nim nɛnùsìnɛ, kà yèn sɔ̃ n kà weenɛ bù swɛ̃̀ɛ yi dĩa soseru wɛ̃ yù wa yù kpɛ̃a.

বর্তমান ভাষা
বারিবা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Benin
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
1 year ago
সময়সীমা
10:00
প্রযোজনা
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
ক্যাটাগরিসমূহ
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists