Dĩa nì nu yãnu duan koo bì bu ǹ gobi mɔ

Ma i dĩanu butuna ni ba koo kpĩ bù sabè bwese-bweseka dabiru kɛ̃ i ko gobi sìka yi kpà i àyèru wa i kà gãa tùka gaa ko. Bà n dĩa nì ba rà butunɛbɔ̀nu kua  subènu ìta, yen subenu yìru  sɔɔ dĩa yarii ǹde mɔri gbàrenu, màre dobi kà doo gee yira ba butunɛ mi. Dĩa nin sube tee tèni sɔɔ dĩa kunum ginu kà gum gina n weenɛ nu n wãa mi.i dĩa yarri yi kàrà koowo ǹwa sòm mɛ lu n binnu mɔ. sabè nìn dĩanu i mɔ̀ nira i kon dà mɛɛri i maà kà yãnu ganu sosi.

বর্তমান ভাষা
বারিবা
অন্য ভাষায় প্রয়োজন?
এই ভিডিওটি অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন kevin@accessagriculture.org
অনুবাদের স্থান
Benin
Translation funded by
GIZ
আপলোড হয়েছে
3 months ago
সময়সীমা
10:20
প্রযোজনা
AIS, MSSRF, WOTR
ডিজাইনার এবং নির্মাতা Adaptive - The Drupal Specialists