ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಜು ಬೆಳೆದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೂಜುಗಳು ಆಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಳು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮೂಲತತ್ವ ಒಂದೇ.

Idioma actual
Kannada
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Traducido en
INDIA
Traducción financiada por
KGJ
Uploaded
9 months ago
Duración
11:35
Producido por
Agro-Insight