ಅಲಸಂದೆ ಅಥವಾ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ಬೀಜದ ಶೇಖರಣೆ

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಂತರ್ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಗಾದ  ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಬೀಜಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ದ್ವಿದಳಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಘಾನಾದ ಕೆಲವು ರೈತರುಗಳಿಂದ ಕೇಳೋಣ.

Idioma actual
Kannada
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Traducido en
INDIA
Traducción financiada por
KGJ
Uploaded
8 months ago
Duración
12:00
Producido por
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve