Bʉɔ̌ lə mhwə láʼ dóʼ mcwəcwə vâm dzə́

Ǎ ntʉ́m ciŋnyə shyəcyə yəŋ pənə́ŋtsə́ Sîsǐ Inde pə́ gɔ lányə́ wɔ́kpə páʼ mcwəcwə̂ ŋkó nə̂ mjʉjʉ pú a dzə́ lə. Pə̂ gɔ piŋ yɔ́ páʼ pə́ pú cwâjyə kə páʼ pə́ pú pá mnɔm pyə mcwəcwə̌ vǎm pú á tə a kúʼ sɔmywə́.

Idioma actual
Ghomala
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Traducido en
Cameroun
Traducción financiada por
GIZ
Uploaded
4 months ago
Duración
11:26
Producido por
Shanmuga Priya