Trồng băng cỏ chống xói mòn

Các hàng rào cỏ trên đường đồng mức sẽ giảm tốc độ nước chảy xuống dốc và tạo điều kiện cho nước thẩm thấu.Chúng cũng cho phép các phần đất và dinh dưỡng đã bị rửa trôi có thể đọng lại phía trên hàng rào.Bà con có thể trồng nhiều loại cỏ khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu của bà con cũng như loại cỏ có sẵn trong vùng.

Idioma actual
Vietnamita
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Uploaded
7 years ago
Duración
12:20
Producido por
Agro-Insight