Kusunga Nkhunde

Pakupanda mwakasintha-sintha pandani vingoma, malezi na mapira pamoza na mbewu za mugulu la ntchunga. Pali masuzgo ghabiri pakusunga mbewu yiwemi ya ntchunga. Pakwamba mbuto yinu yikutaya nkhondono ya kumera ndipo kachibiri ndise pela chara tikutemwa mbewu zamu gulu la ntchunga.

Idioma actual
Tumbuka
Necesita un idioma?
Si desea que este video sea traducido a otro idioma, por favor contactar a kevin@accessagriculture.org
Uploaded
4 years ago
Duración
12:00
Producido por
Agro-Insight, CBARDP, Countrywise Communication, ICRISAT, SARI, Technoserve