जनावराांच्या चाऱ्यासाठी अझोला तयार करणे

अझोला हवेतून नायट्रोजन घेते आणि त्यास त्याच्या पानांमध्ये साठवते. अझोला हे प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजानी युक्त आहे आणि धान्य व हिरव्या चाऱ्यापेक्षा समृद्ध ही आहे. अझोला लहानशा जागेमध्ये वेगाने आणि सहज वाढते त्यामुळे ते पशु चाऱ्यासाठी पूरक आहे.

Langue courante
Marathi
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Transféré
2 years ago
Durée
13:10
Produit par
AIS, MSSRF, WOTR