ద్రవరూపంలోనూ, ఘన రూపంలోనూ ఉండే సేంద్రియ జైవిక ఎరువులు

Téléchargement

ఆరోగ్యవంతమైన పంటల కోసం మీకు ఆరోగ్యవంతమైన నేల కావాలి. ఆరోగ్యవంతమైన మట్టిలో చాలా మంచి సూక్ష్మజీవులు, వానపాములు ఉంటాయి. అర హెక్టారుకు సరిపోయే జైవిక ఎరువుని సిద్ధం చేయడానికి 10 కిలోల తాజా ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, శనగపిండి లేదా మరేదైనాపిండి, బెల్లంగానీ శుద్ధి చేయని చక్కెరగానీ, కొద్దిగా ఆరోగ్యవంతమైన మట్టి మీకు అవసరమవుతాయి.

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Transféré
4 months ago
Produit par
Atul Pagar, WOTR
Designed & Built by Adaptive - The Drupal Specialists