పశుగ్రాసంగా ముళ్ళు లేని కాక్టస్

కాక్టస్ ప్యాడ్లలో కాల్షియం, ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియంవంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగానూ, ప్రోటీన్, ఫైబర్లు తక్కువగానూ ఉంటాయి.. మీ అవసరాలకు తగినట్లు, ప్రతి 4 నెలలకు ఒకసారి కాక్టస్ ప్యాడ్లను నాటడం, కోయడాలని ప్రారంభించవచ్చు. కాక్టస్ 20 ఏళ్ళకు పైగా గ్రాసం ఇస్తుంది.

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Transféré
4 months ago
Durée
12:10
Produit par
Atul Pagar, BAIF