ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಸಾಂದ್ರವಾದ ಮೇವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಿರಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

Langue courante
Kannada
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
3 months ago
Durée
10:20
Produit par
AIS, MSSRF, WOTR