బిందు సేద్యంతో  టమాటా

బుర్కినా ఫాసో  ప్రాంతపు రైతులు మరియు రైతు  సమూహాలు  అల్ప వ్యయపు బిందుసేద్య విధానపు లాభాలు మరియు  వాటి  కష్టనష్టాలు , దాన్ని నెలకొల్పే పద్ధతులను  వివరిస్తున్నారు.   జైవిక వనరుల నిర్వహణను ఒక సాంఘిక ఆవిష్కరణగా  చూడవచ్చు

Langue courante
Telugu
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
INDIA
Traduction financée par
KGJ
Transféré
1 year ago
Durée
11:40
Produit par
Agro-Insight