Kulima tomato potsatira mthilira wodontheza

Magulu a alimi a mdziko la Burkina faso akulongosola ubwino mu ulimi wamthilira odontheza, otsika mtengo. Iwo akuonetsanso momwe ulimiwu umagwilira ntchito. Palinso upangili wa kapangidwe ndikagwiritsidwe ntchito ka manyowa.

Langue courante
Chichewa / Nyanja
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduit en
MALAWI
Traduction financée par
FRT - MALAWI
Transféré
2 months ago
Durée
11:40
Produit par
Agro-Insight