Kupanga thandala muchiwaya cha mberere na mbuzi

Mu vitupa  vyamukaya, mberere na mbuzi zikugona pasi pa dongo. Viweto vikugona pa matuzi na ulongwe wake. Chifukwa chakusowa uchanda, viweto vinandi vikuluwala. Mungapanga thandala mwalupusu mu chiwaya chinu chakuzenga kale kuti mumalane na masuzgo agha.

Langue courante
Tumbuka
Besoin d'une langue?
Si vous souhaitez cette vidéo traduite dans d'autres langues, s'il vous plaît contacter kevin@accessagriculture.org
Traduction financée par
FRT Malawi
Transféré
1 year ago
Durée
8:52
Produit par
Practical Action, Bangladesh and Nepal, Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)