ကုန္က်စားရိတ္သက္သာေသာ တိရိစာၦန္စာ အေရာမႈန္႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း

တိရိစာၦန္မ်ဳိးစုံကုိ ေကၽြးလုိ႔ရတဲ့ အေရာမႈန္႔ကုိ လုပ္တာက အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ သက္သာေစပါတယ္။ အေရာမႈန္႔ရဲ႕ ၃ပုံ ၂ပုံမွာ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေကာက္ႏွံတုိ႔လုိ အေစ့အဆံေတြကုိ သုံးရပါမယ္။ အေရာမႈန္႔ရဲ႕ ၃ပုံ ၁ပုံ မွာေတာ့ ပရုိတင္းဓာတ္နဲ႔ အဆီဓာတ္ေတြ ပါ၀င္ရပါမယ္။ အစာအေရာကုိ အၾကမ္းမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ ႀကိတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ တျခား ပါ၀င္ပစၥည္းေတြ ထည့္ရပါမယ္။

Current language
Burmese
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translation funded by
Helvetas Myanmar
Uploaded
3 years ago
Duration
10:20
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR