Tem bausun dendibu: N°7 suru bɛsii

Suru bɛsii yu sãawà ǹde gũrii yì ba kua bwɛ̀rɛrɛ̀ ba  kà sikenàn dɔɔ, bà n tura yen bɔ̀nuɔ kpa bù yɔ̃ra. Ya sãawà busi yì  ba rà kà nim gawe gbaarù sɔɔ

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Benin
Translation funded by
GIZ
Uploaded
3 years ago
Duration
7:27
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam