Njira zabwino zokololera chimanga

Mumadziwa kuti chimanga chanu chakhwima pamene masamba ndi makoko ayamba kuuma ndikusintha mtundu kupita ku chikasu, pamene bwenje wayamba kugwa pansi ndi, pamene chimanga chalimba.Sankhani tsiku lokololera. Yambani kukolola mbewu zamakono ndi kumalizira za lokolo zimene zimapilira ku matenda ndi tizirombo.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
13:42
Produced by
Songhai and Helvetas