Kuthana ndi chuku Mu chimanga pamene chili m’munda komanso pokolola

Pogwiritisa ntchito manyowa komanso kubzala mwachangu, mbewu yanu imakhala ndi mphamvu komanso siyigwidwa ndi chuku.Chimanga chikauma, ndipo makoko akaoneka oyelera, kololani pasanadutse masabata awiri.Siyanitsani chimanga chabwino ndi choonongeka.Musayike chimanga pa dothi, chifukwa chitha kugwidwa ndi chuku ndi kuwononga chimanga ngakhale mutachisunga bwino.

Current language
Chichewa / Nyanja
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Malawi
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
14:00
Produced by
Agro-Insight