Kulwana bulwazi bwa denkete

Mucipekupeku eeci, tulaiya bwakuzyiba bulwazi bwa denkete, zyitondezya, zyibuleta, bukwabilizi, bwakubucesyacesya akubulwana oobu bulwazi bunyonyoona.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
1 year ago
Duration
15:40
Produced by
NASFAM