Worehwɛ efie nkokɔ so

Siesie nnua wasena anaa ɛsrɛ a awoɔ yɛ nnaeɛ ma nkokɔ bereɛ no nto wɔn nkosua ngu so.Eyi boa te bɔsuo ne ɛhwane mantannua ɛbehyia no so.Enyɛ  saa mmoawa nketenketen yi nko ne ɔhaw no. Nawɔtwe kakra di animu no yɛbua nkokɔ mma  de bɔ wɔn ho ban firi mmoa ɛne sɛ wɔbɛ yareɛ.Wɔ brɛ a wo nsɛe sika ne ɛkwan a ɛnyɛ yɔna betumi ama nkokɔ a wɔn ho yɛden,ma wofie ndi bi na ma wɔn ase ntrɛ.

Current language
Twi
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Ghana
Uploaded
2 years ago
Duration
10:12
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre