Amusyange mumulaini amulaini

Balimi kucisi ca Nigeria nkocili kunyika balacinca mbobasanganya nzembwe amaila anyabo. Mukusyanga zyoonse zyobilo mubunji mumilaini iindene, alimwi amukubikka camutunzya,balatebula kunji akucesya kunyonyoona kwa sokwe.nenzila iimwi yakulwana sokwe akubamba mbolezi kubulongo.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
11 months ago
Duration
9:10
Produced by
Agro-Insight, CBARDP, ICRISAT, KNARDA