SLM00 Ukulondolola

Ukulondolola kwa milimo yakusunga bwino impanga, ukwa kwata nefilangililo mu Africa. Kuti cayafwa ukuwamya umushili nokwafwa abalimi banono nangu kwinga amafya ya micele.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
2 years ago
Duration
7:28
Produced by
Countrywise Communication, CIS Vrije Universiteit Amsterdam