இலைச் சுருட்டுப் புழு மேலாண்மை

இந்த வெவ்வேறு இயற்கை முறைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் அதிக நெல்லை அறுவடை செய்து அதிக பணம் சம்பாதிப்பீர்கள்.

Current language
Tamil
Available languages
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
11:55
Produced by
MSSRF