நெல்சாகுபடியில் பழநோய் மேலாண்மைமுறைகள்

பலவிதமான வேளாண் அறிவியல் தொழில்நுட்ப நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் நெல் பயிரில் நோய் தொற்று ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம்.

Current language
Tamil
Available languages
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
8 months ago
Duration
13:36
Produced by
Green Adjuvants