Umufundo wafilimwa uwacikaya

Vermiwash ipangwa ukufuma kumenshi ayalefuma mufingi ifyabola muli neminyambo, yaliwama pamulandu wakutila ilafiwilisha mukusha ifilimwa pamulandu wakutila yalikwata ifikabilwa nga nitrogen, phosphorous elyo na potassium.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
4 months ago
Duration
13:22
Produced by
Shanmuga Priya