మామిడి మొలకలను అంటుకట్టటం

అంటుకట్టడంతో, కావలసిన మామిడి రకానికి చెందిన చిరుమొలక ఒక విత్తనంతో జతచేయబడుతుంది. మొలకల చెట్టు యొక్క మూలాన్ని, దాని ఆధారాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. దీనిని వేరుకాండం అంటారు. వేరుకాండం మీద అంటు వేసిన చిరుమొలకను ‘సియోన్’ అంటారు. ఇది పందిరిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
10 months ago
Duration
15:25
Produced by
Practical Action, Bangladesh and Nepal, Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)