నర్సరీ చెరువులో చేపపిల్లలను నిల్వ చేయడం

చేపపిల్లలు చాలా సున్నితమైనవి. మీకు మంచి ఉత్పత్తి కావాలంటే వాటిని రవాణా చేయాలి, నిలువ చేసి బాగా తినిపించాలి. లేకపోతే, మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి మొత్తం కోల్పోవచ్చు. నర్సరీ చెరువును ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు ఎక్కువ లాభం పొందడానికి నాణ్యమైన చేపపిల్లలను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Duration
12:00
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR
Categories