జీడిమామిడి పండ్ల రసాన్ని తయారు చేయడం

ప్రజలు జీడిపప్పును తిని ఆనందిస్తారు, కానీ జీడిమామిడి పండుకు విలువ  తక్కువ. జీడిమామిడి పండ్లను నేలమీదే వదిలేస్తే  చాలా డబ్బు నష్టం అవుతుంది.  ఏదేమైనా, జీడిమామిడి పండ్లను పోషకాలుగల రసంగా ప్రాసెస్ చేయవచ్చు, ఆ రసాన్ని ఏడాది పొడవునా సేవించవచ్చు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
10 months ago
Duration
9:20
Produced by
DEDRAS