మెరుగైన మట్టి మరియు పంట కోసం మల్చ్

స్థానికంగా లభించే, గడ్డినిగానీ, గడ్డిలాంటి పొడి మొక్కలనుంచిగానీ కవచాన్ని తయారు చేయవచ్చు. మల్చింగ్ చాలా తేలిక. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా నీరు, సమయం, శ్రమలను ఆదా చేయడానికి ఇది దోహదం చెయ్యడమే కాక, నేలని పుష్టిగా మార్చి,

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
11:35
Produced by
Atul Pagar, WOTR