బీన్స్, కూరగాయల మొక్కల్లో ఆఫిడ్స్ ని అదుపు చేయటం

బూడిదని, వేపరసాన్ని చల్లడం లేదా ఎర పంటలను నాటడం వంటి సేంద్రియ పద్ధతులతో మీరు ఆఫిడ్స్‌ను సులభంగా అదుపుచేయవచ్చు.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
2 years ago
Duration
9:13
Produced by
CCDB