ద్రవరూపంలోనూ, ఘన రూపంలోనూ ఉండే సేంద్రియ జైవిక ఎరువులు

ఆరోగ్యవంతమైన పంటల కోసం మీకు ఆరోగ్యవంతమైన నేల కావాలి. ఆరోగ్యవంతమైన మట్టిలో చాలా మంచి సూక్ష్మజీవులు, వానపాములు ఉంటాయి. అర హెక్టారుకు సరిపోయే జైవిక ఎరువుని సిద్ధం చేయడానికి 10 కిలోల తాజా ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, శనగపిండి లేదా మరేదైనాపిండి, బెల్లంగానీ శుద్ధి చేయని చక్కెరగానీ, కొద్దిగా ఆరోగ్యవంతమైన మట్టి మీకు అవసరమవుతాయి.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
1 year ago
Produced by
Atul Pagar, WOTR
Designed & Built by Adaptive - The Drupal Specialists