పశుగ్రాసంగా ముళ్ళు లేని కాక్టస్

కాక్టస్ ప్యాడ్లలో కాల్షియం, ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియంవంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగానూ, ప్రోటీన్, ఫైబర్లు తక్కువగానూ ఉంటాయి.. మీ అవసరాలకు తగినట్లు, ప్రతి 4 నెలలకు ఒకసారి కాక్టస్ ప్యాడ్లను నాటడం, కోయడాలని ప్రారంభించవచ్చు. కాక్టస్ 20 ఏళ్ళకు పైగా గ్రాసం ఇస్తుంది.

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
5 months ago
Duration
12:10
Produced by
Atul Pagar, BAIF