ಭತ್ತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವೀನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಏಕೆ ಕಲಿಯಬಾರದು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಭತ್ತದ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಡಿವಿಡಿಯಾಗಿದೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
India
Translation funded by
KGJ
Uploaded
1 year ago
Duration
7:07
Produced by
Agro-Insight, CABI, Countrywise Communication, IRRI, RDA, TMSS